Raamat

„Mina ÕPETAN rahamängu“ u 160 lk, A4 Juhend õpetajale/juhendajale/lapsevanemale

25.00

Juhendid saabuvad trükist suvel 2021

Juhend „Mina ÕPETAN rahamängu“ kuulub komplekti koos raamatu ja töövihikuga. Tegemist on rahatarkuse baasteemasid käsitleva materjaliga, mis on lõimitav erinevate õppeainetega või kasutatav 35-tunnise õppeaastat läbiva rahatarkuse algkursusega.

Vanuselist sihtrühma on väga keeruline määrata, ent eeskätt on see mõeldud 2.-4. klassi õpilaste juhendajatele, õpetajatele, emadele-isadele ja teistele täiskasvanutele, kes soovivad rahatarkust edendada.

Materjal koosneb 30-st detailsest näidistunnikavast (+ 5-st lisatunni materjalist), tegevusi toetavatest materjalidest ning vastustega õpilase töövihiku töölehtedest.

Juhend sisaldab 16 teemat nagu nt rahatarkuse olemus, unistamine, raha kui maksevahend, kolm rahakassat, raha teenimine, vajadused vs tahtmised, mõistlik kulutamine, eelarve, laenamine, ametid, raha kasvatamine, ettevõtlikkus jne

Iga teema kohta on juhendis välja toodud põhisõnumid, põhitõed, lõiming õppeainega, lisaks loetelu vaja minevatest vahenditest, ideepank ning plaan B.

Juhend on lihtsasti arusaadav, süsteemne ja kasutajasõbralik, rohkete detailide ning sümbolitega.

Kategooria:
to top button